Flow Karting

Achtergrondinfo Flow Karting

Flow Karting is een initiatief van Igor Corbeau. Hij kwam op zijn zestiende voor het eerst in aanraking met karting. Sindsdien heeft het hem nooit meer helemaal losgelaten en is zijn passie voor de sport met de jaren gegroeid.

In 2013 besloot hij Flow Kartclinics (later Flow Karting) te beginnen om zijn passie voor de sport en zijn opgedane kennis en ervaring op anderen over te brengen. Vanaf 2014 organiseert hij de Junior Kartclinics op Kartbaan Oldenzaal en sinds 2018 de Flow Kartschool.  

Visie op karting
Met de opkomst van het huurkarten is er een mogelijkheid ontstaan voor iedereen om een vorm van autosport op regelmatige basis te beoefenen. De perfecte situatie om zo goed mogelijk te leren racen zonder een fortuin te verliezen.

Karting kan je veel over jezelf leren. Sterker nog, karting kan als training dienen voor allerlei situaties in het dagelijks leven. Het karten kan je leren je grenzen te verleggen, rustig en flexibel te blijven in stressvolle situaties, te vechten voor je plek, en verantwoordelijk om te gaan met de mensen om je heen.

De trainingen van Flow Karting zijn erop gericht om een zo breed mogelijke ervaring met karting te creëren: goed onderbouwde theoretische kennis, de juiste technieken op de baan, en aandacht voor de mentale uitdagingen die het karten met zich meebrengt. De persoonlijke veiligheid van de deelnemers is daarbij essentieel. Iedere cursist krijgt naast de verplichte helm, overall en handschoenen ook de beschikking over een nekbeschermer.